Aktualności

2020-04-10 20:20:16 Wycena medalowa trofeów jeleni byków 2020- wyniki

 

W dniach 3 oraz 6 marca 2020 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

więcej...
2020-04-02 10:19:24 Polowanie i odstrzał sanitarny w czasie epidemi - Rozporządznie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.

   Poniżej przekazujemy treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które jednoznacznie rozstrzyga kwestie wykonywania polowania i odstrzału sanitarnego


  >>Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 587)<<


Treść jednolita przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566):

"§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
...
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”."

więcej...
2020-04-01 13:10:52 PZŁ EKEP od teraz z elektronicznym wnioskiem dostępu

 

Koronawirus nie zatrzymuje nas w domu. Myśliwi w dalszym ciągu wykonują swoje zadania ustawowe. To w końcu na nas spoczywa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, jakim jest zwierzyna i od tego obowiązku nie możemy się uchylać nawet w czasie epidemii. Musimy natomiast zrobić wszystko, żeby nasze dotychczasowe działania w obecnych warunkach były maksymalnie bezpieczne. Dlatego dostosowaliśmy nasz system PZŁ EKEP do aktualnych wymogów bezpieczeństwa rządu i GIS-u:więcej...
2020-03-31 12:21:57 Walka z ASF w dobie koronawirusa

Walka z wirusem ASF jest istotnym powodem do opuszczenia domu:


więcej...
2020-03-31 12:19:22 Film instruktażowy – BIOASEKURACJA

 

   W dobie walki z pandemią koronawirusa nie zapominajmy o równie groźnym dla gospodarki rolnej – wirusie ASF.
Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju

więcej...
2020-03-27 17:40:34 Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

   Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.

więcej...
2020-03-25 14:19:52 Wycena listopad 2019 - wyniki


    W dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

więcej...
2020-03-23 08:47:15 Informacja - Konkursy Psów Myśliwskich - Jeleśnia 2020 - odwołane

Informujemy, że w związku ze stanem epidemi w Polsce konkursy psów myśliwskich zaplanowane na na 2 maja br zostają odwołane.

więcej...
2020-03-13 13:36:28 Informacja - Strzelnice Myśliwskie w Brzeszcze i Goleszowie zamknięte

  Informujemy, że strzelnice myśliwskie w Goleszowie i Brzeszczach będą zamknięte od dnia 15 marca br. do odwołania.

więcej...
2020-03-12 14:13:07 21 marzec 2020 r. - Zawody strzeleckie o "Puchar Wiosny Nasta Poland" - ODWOŁANE

   ZO PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZŁ w Warszawie informuje, iż z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie naszego kraju centralne zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny Nasta Poland” zaplanowane na 21 marca 2020 r. (sobota) zostają odwołane.

   O przyszłym terminie odbycia zawodów poinformujemy odpowiednio – wpłacone wpisowe w kwocie 200,00 PLN przez zawodników zostanie zwrócone na konta zwrotne, w przypadku nie odbycia się zawodów w innym terminie.

więcej...