Galicyjski Oddział KKiKŁ

Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

   Wiosną 2012 roku grupa inicjatywna w składzie Tomasz Janiszewski, Bogdan Kowalcze,  Marek Piotr Krzemień, Krzysztof Sawicki, Waldemar Smolski i Bogusław Urbanowicz złożona z działaczy łowieckich dwóch okręgów krakowskiego i bielskiego, pałając chęcią czynnego działania na rzecz dobrze rozumianej kultury łowieckiej postanowiła założyć Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z siedzibą w Lanckoronie.   
   Oddział został zarejestrowany 28  lipca 2012 r., a na zebraniu założycielskim było obecnych już trzynastu kolekcjonerów - Cyganek Janusz, Janiszewski Tomasz, Kamusiński Władysław, Klimsza Janusz, Kowalcze Bogdan, Krajewski Paweł, Krzemień Marek Piotr, Płatek Roman, Pociask Roman Waldemar, Sawicki Krzysztof, Smolski Waldemar, Urbanowicz Bogdan i Zwinczak Hubert.
   Wśród założycieli Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej jest Honorowy Członek Klubu Marek Piotr Krzemień, któremu tytuł ten został przyznany w 2011 roku.
   Na prezesa Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ wybrano jednogłośnie znanego w całym kraju kolekcjonera Bogdana Kowalcze. Do Zarządu Oddziału weszli: Waldemar Smolski - sekretarz oraz Roman Płatek - Skarbnik. Komisję Rewizyjną reprezentują Krzysztof Sawicki -Przewodniczący  i Paweł Krajewski - członek. Oddział na dzień dzisiejszy liczy już 23 członków, a następnych kilka podań z okręgu tarnowskiego, bielskiego i krakowskiego oczekuje na rozpatrzenie.
   W tak niedługim czasie, koledzy - członkowie naszego oddziału odbyli już 10 spotkań klubowych, gdzie nie tylko omawiano sprawy organizacyjne, ale dzielono się informacjami o nowych „zdobyczach” kolekcjonerskich, przynoszono celem pokazania ciekawostki bibliofilskie, fotograficzne i falerystyczne. W miesiącu październiku ubr. z inicjatywy naszego członka Marka P. Krzemienia odbył się pierwszy z cyklu „Lanckorońskich spotkań  z kulturą łowiecką” wieczór z poezją myśliwską. Na okoliczność tą Klub wydał książeczkę z poezją myśliwską pod redakcją Marka Krzemienia. A już 23 stycznia br. odbyło się następne spotkanie pt. „Róg Myśliwski”. Gościem wieczoru był Krzysztof  Kadlec, okraszone ono było staropolskimi sygnałami i książeczką z tekstami K.Kadleca. Kolejny wieczór  to wernisaż wystawy fotograficznej czterech krakowskich fotografików Włodzimierza Puchalskiego, Wojciecha Plewińskiego, Wacława Nowaka oraz Marka Piotra Krzemienia pt „Polskich Myśliwych Portret Własny”. Tym razem wydano książeczkę z reprodukcjami wszystkich fotogramów prezentowanych na wystawie. Wystawa czynna będzie do końca maja.


   Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej jest także organizatorem jubileuszowej wystawy kolekcjonerskiej w Kwidzynie, a nasi koledzy Bogdan Kowalcze i Marek Piotr Krzemień są autorami scenariusza i aranżacji tej wystawy.

    Oddział posiada własną klubową odznakę oraz medal pamiątkowy „założycielski”, wybity w limitowanej serii. Od trzeciego kwartału 2012 r. w „Łowcu Galicyjskim”, dzięki przychylności redakcji, oddział  posiada swoją stałą rubrykę, którą zapełniamy najciekawszymi eksponatami z kolekcjonerskich zbiorów kolegów klubowych, rozwiązując wielokrotnie nieznane dotąd zagadki historyczne.


   Uczestnicy walnego zebrania oddziału: od lewej stoją: Krajewski Paweł, Morawski Paweł, Cyganek Janusz, Jędrocha Adam, Kamusiński Władysław, Płatek Renata, Płatek Roman, Kowalcze Bogdan, Pociask Waldemar, Zwinczak Hubert, Urbanowicz Bogusław, Klimsza Janusz, Smolski Waldemar, Krzemień Marek Piotr.