Zespół ds. kontroli Kół

1. Andrzej Kudzia „Skalniak” Jusczyn - Przewodniczący

2. Franciszek Kuś GłuszecWisła

3. Andrzej Mazur „Knieja” Zabrzeg

4. Ryszard Siwiec RyśBielsko-Biała