Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

   Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.


>>Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 658)<<