Ważne! Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

   Za sprawą wydanego dziś (15 kwietnia) Rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego  wprost Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r., doprecyzowany został § 5 pkt 1. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Szczegóły w dokumencie:

   Oznacza to przywrócenie z dniem dzisiejszym możliwości wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w tym wykonywania polowań planowych i sanitarnych na terenach polnych.

    W dalszym ciągu (najprawdopodobniej do dnia 19 kwietnia) obowiązuje zakaz wstępu do lasu.


>>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 673)<<