Wycena listopad 2019 - wyniki

     W dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

  Do wyceny medalowej przedstawiono:

  • 3 wieńce jeleni, z których 2 otrzymały medal srebrny oraz 1 medal brązowy
  • 76 parostów saren-rogaczy, z których 3 zostały wstępnie wycenione na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 19 otrzymało medal srebrny oraz 29 medal brązowy,
  • 10 oręży dzika, z których 1 został wstępnie wyceniony na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 2 otrzymały medal srebrny oraz 4 medal brązowy,
  • 21 czaszek lisa, z których 8 zostało wstępnie wycenionych na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 7 otrzymało medal srebrny oraz 6 medal brązowy,
  • 7 czaszek borsuka, z których 5 zostało wstępnie wycenionych na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 5 otrzymało medal srebrny oraz 6 medal brązowy,
  • 1 czaszka jenotaz która została wstępnie wyceniona na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej).

 

>>Wyniki wyceny medalowej listopad 2019<<

 

  >>Galeria zdjęć<<