Antoni Adamski – „Łowiectwo – między naturą, kulturą i praktyką”

>>Łowiectwo – między naturą, kulturą i praktyką<<

Antoni Adamski

Za pierwsze zaszczytne prawo i obowiązek każdego myśliwego uważa bezpośredni udział w urządzaniu łowisk, sprzyjającynbytowaniu zwierzyny i prawidłowej gospodarce łowieckiej.

Urodził się 21 marca 1926 roku. W czasie wojny brał udział w konspiracji niepodległościowej Armii Krajowej. W latach 1948-1952 odbył  na Uniwersytecie Jagielońskim studia, w zakresie nauk filozoficznych i socjologicznych.
Po kilku sezonach przygotowań w 1961 roku wstąpił  do Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „Jeleń” w Kętach i nadal jest jego członkiem. W latach 1963-1974 i 1981-1983 pełnił w swoim kole funkcję sekretarza, a w latach 1974-1981 był członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 1983-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Koła, a obecnie jest prezesem honorowym. Od 1997 roku należy także do Koła Łowieckiego „Orzeł” w Osieku, jako członek honorowy.
W latach 1966-1976 był członkiem Komisji Promocji i Kultury Łowieckiej – Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krakowie, a w latach 1969-1976 również członkiem Komisji Szkoleniowej. W latach 1969-1990 pełnił funkcję przewodniczącego kompletu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Krakowie, a w okresie 1986-1990 był także  przewodniczącym kompletu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Bielsku-Białej. W latach 1986-1990 był równocześnie zastępcą członka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Bielsku-Białej, a w latach 1990-2000 sprawował funkcję prezesa Wojewódzkiej, a później Beskidzkiej Rady Łowieckiej.
Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję viceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, a do rezygnacji z tego stanowiska w roku 2005 był jej członkiem.  W latach 2000-2005 był też członkiem Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Katowicach.
W grudniu 1990 roku na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów przedstawił pierwszy oficjalny wniosek o ustanowienie obecnego godła Polskiego Związku Łowieckiego, który został przez Zjazd przyjęty.

   W swojej działalności organizacyjnej za wartości szczególnie ważne uważa: aktywne działanie na rzecz ochrony przyrody, zachowanie i wzbogacanie kultury łowieckiej oraz pozytywną prezentację łowiectwa w środowisku społecznym.
Za działalność na niwie łowieckiej otrzymał: Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej (1966), Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej (1973), Złoty Medal Zasługi Łowieckiej (1985), „Złom” (1993), Medal  Św. Huberta (1998), Medal za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego (1988), Złoty Medal z Laurem za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego (1998), Kordelas Leśnika Polskiego.
15 grudnia 2000 roku XX Krajowy Zjazd Delegatów nadał mu tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱