Okręgowy Sąd Łowiecki

LPNazwisko i Imię, funkcja
1Wieńczysław Grzyb „Wierchy” Milówka – Prezes
2Andrzej Mazur „Knieja” Zabrzeg – Zastępca prezesa
3Wojciech Kuczyński „Bielsko” Bielsko-Biała – Zastępca prezesa
4Jan Franczyk „Daniel” Chełmek-Libiąż
5Tomasz Mocek „Groń” Żywiec
6Wojciech Motyka „Groń” Żywiec
7Sławomir Śledź „Porąbka” Porąbka
8Ryszard Sikora „Jarząbek” Kalwaria Zebrzydowska