Kynologia

Prekursorem kynologii łowieckiej na Podbeskidziu jest zasłużony nemrod i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie Erwin Dembiniok.

Ten znawca i miłośnik psów myśliwskich, międzynarodowy sędzia eksterieru i prac polowych. potrafił swoją pasję rozpowszechnić w praktyce poprzez organizowanie szkoleń dla właścicieli myśliwskich psów rodowodowych oraz prób polowych i konkursów pracy.

Pierwsze tego typu imprezy odbywały się niezmiennie na administrowanym przez ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

Próby polowe młodych psów do 24 miesiąca życia i konkursy pracy wyżłów oraz psów myśliwskich małych ras zdobywały coraz liczniejszych zwolenników.

Zaawansowany wiek Erwina Dembinioka zmusił go do ograniczenia aktywności i przekazania steru kynologii łowieckiej nowo powołanej Komisji Kynologicznej pod kierownictwem Stefana Fajfera, który przewodniczy jej do dnia dzisiejszego.

Przekazanie tych obowiązków zbiegło się ze zmianą struktur administracji państwowej i Polskiego Związku Łowieckiego. Powstał Beskidzki Okręg Łowiecki. Od tej pory przyjęto zasadę organizowania imprez kynologicznych na bazie łowisk wybranych Kół Łowieckich, a dalej do nawiązania współpracy i współdziałania z Komisjami Kynologicznymi okręgów katowickiego i częstochowskiego.

Przyjęto zasadę naprzemiennego organizowania, w cyklu trzyletnim, imprez kynologicznych na terenie ww. okręgów partycypując w ich finansowaniu.

Zwiększenie środków finansowych dla poszczególnych imprez spowodowało wyraźny wzrost ich atrakcyjności, co stało się magnesem przyciągającym uczestników ze znacznego obszaru kraju.

Harmonijne współdziałanie z Komisjami Kynologicznymi Katowic i Częstochowy dało asumpt do rozszerzenia rodzaju imprez i ustaleń specjalizacji okręgów według własnych wymogów. W efekcie tych ustaleń Okręgu Beskidzkiego pozostały: próby polowe młodych psów, konkursy pracy wyżłów i psów małych ras, konkursy tropowców i posokowców.

fot. Michał Kucharczyk

Wszystkie imprezy kynologiczne organizowane po roku 2005 wyróżniały się starannością organizacyjną i obfitowały w regionalne akcenty kultury beskidzkiej.

Poza polowymi imprezami kynologicznymi Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej realizuje zadania w zakresie propagowania wiedzy o myśliwskich psach użytkowych, szkolenia menerów prowadzących psy na próbach i konkursach pracy, pomocy kołom łowieckim i myśliwym w nabywaniu psów rodowodowych, prowadzenie bieżącej statystyki psów myśliwskich rodowodowych i bez rodowodu, będących w posiadaniu myśliwych kół łowieckich oraz szkolenia programowego kandydatów do PZŁ.

Znaczny liczebnie skład komisji i zróżnicowane kwalifikacje jej członków pozwalają podołać wymogom organizacyjnym imprez kynologicznych do rangi międzynarodowej włącznie, co w pełni potwierdza dotychczasowa praktyka oraz opinie obserwatorów, uczestników i sędziów kynologicznych pracy polowej.

Uczestnicy spoza Podbeskidzia oraz z Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji wywożą z naszego okręgu pozytywne wrażenia i coraz Liczniej uczestniczą w naszych przedsięwzięciach.

Komisja Kynologiczna

Prezydium Komisji

1. Rafał Malec „Cietrzew” Pewel Ślemieńska – Przewodniczący
2. Zenon Dembek „Głuszec” Rajcza – Zastępca Przewodniczącego
3. Marcin Matlak „Klimczok” Buczkowice – Sekretarz

Członkowie Komisji

4. Bogusław Bogacz „Żbik” Żywiec
5. Wacław Chrobak „Jeleń” Sopotnia Wielka
6. Edward Hałdysz „Beskid-Żywiec” Lipowa
7. Zygmunt Łabudziński  „Knieja” Wadowice
8. Stefan Łupieżowiec „Diana” Skoczów
9. Joanna Malczyk „Jeleń” Kęty
10. Robert Piętoń „ Ryś” Brzeszcze
11. Jarosław Płoskonka Niestowarzyszony
12. Grzegorz Siwiec „Ryś” Bielsko-Biała
13. Piotr Szarowicz „Knieja” Zabrzeg
14. Marcin Zoń „Głuszec” Bielsko-Biała

Konkursy


OHZ Zator

 • 1996 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 1997 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 1998 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Żubr Pszczyna

 • 1998 – konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2002 – konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Orzeł Osiek

 • 1998 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2005 – krajowe konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2012 – beskidzkie konkursy pracy wyżłów wielostronnychr
 • 2013 – Międzynarodowe Konkursy Wyżłów Wielostronnych


KŁ Knieja Zabrzeg

 • 1999 – konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2003 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2006 – I beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców
 • 2007 – II beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców
 • 2009 – III beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców
 • 2010 – IV beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców


Hucisko k. Częstochowcy

 • 2001 – regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras


Kleśniska k. Częstochowy

 • 2004 – regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Bażant Wadowice

 • 2005 – krajowe konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Szarak Gierałtowice

 • 2004 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2005 – krajowe konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2014 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Żbik Dankowice

 • 2000 – regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2003 – regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2008 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2009 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Knieja Pisarzowice

 • 2007 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2010 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Bażant Bestwina

 • 2002 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Ryś Brzeszcze

 • 2001 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras
 • 2008 – V beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców
 • 2011 – regionalne konkursy pracy wyżłów wielostronnych


KŁ Cyranka Oświęcim

 • 2006 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras


KŁ Cietrzew Pewel Ślemieńska

 • 2011 – VI beskidzkie konkursy pracy tropowców i posokowców
 • 2012 – krajowe konkursy pracy tropowców
 • 2013 – krajowe konkursy pracy tropowców
 • 2014 – regionalny konkurs pracy tropowców
 • 2014 – międzynarodowy konkurs pracy posokowców


KŁ Groń Żywiec

 • 2012 – VII beskidzkie konkursy pracy posokowców
 • 2013 – regionalne konkursy pracy posokowców
 • 2014 – międzynarodowy konkurs pracy posokowców


KŁ Jeleń Sopotnia Wielka

 • 2012 – krajowe konkursy pracy tropowców
 • 2013 – krajowe konkursy pracy tropowców
 • 2014 – regionalny konkurs pracy tropowców
1996-1999
 • 1996 – próby polowe – łowisko OHZ Zator
 • 1996 – konkursy pracy – łowisko OHZ Zator
 • 1997 – próby polowe – łowisko OHZ Zator
 • 1997 – konkursy pracy – łowisko OHZ Zator
 • 1998 – próby polowe – łowisko KŁ „Orzeł” w Osieku
 • 1998 – konkursy pracy – łowisko KŁ „Żubr” w Pszczynie
 • 1999 – próby polowe – łowisko OHZ Zator
 • 1999 – konkursy pracy – łowisko KŁ „Knieja” w Zabrzegu

 Na przestrzeni tego okresu w próbach i konkursach pracy wzięły udział 93 psy rodowodowe, uzyskując 59 dyplomów dających przepustkę do hodowli licencjonowanej i tytułu użytkowego psa myśliwskiego.

 

2000-2004
 • 2000 – regionalne konkursy pracy – łowisko KŁ „Żbik” w Dankowicach
 • 2001 – próby polowe – łowisko KŁ „Ryś” w Brzeszczach
 • 2001 – regionalne konkursy pracy – łowisko Hucisko k. Częstochowy
 • 2002 – próby polowe – łowisko KŁ „Bażant” w Bestwinie
 • 2002 – regionalne konkursy pracy – łowisko KŁ „Żubr” w Pszczynie
 • 2003 – próby polowe – łowisko KŁ „Knieja” w Zabrzegu
 • 2003 – regionalne konkursy pracy – łowisko KŁ „Żbik” w Dankowicach
 • 2004 – próby polowe – łowisko KŁ „Szarak” w Gierałtowicach
 • 2004 – regionalne konkursy pracy – łowisko Kleśnika k. Częstochowy

 

2005-2015
 • 2005 – krajowe konkursy pracy wyżłów wszechstronnych i wielostronnych oraz psów myśliwskich małych ras na terenie łowisk:  KŁ „Knieja” Wadowice, KŁ „Orzeł” Osiek i KŁ „Szarak” Gierałtowice;
 • 2006 – Próby polowe – łowisko KŁ „Cyranka” Oświęcim;
 • 2006 – I Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Knieja” Zabrzeg
 • 2007 – Próby polowe – łowisko KŁ „Knieja” Pisarzowice;
 • 2007 – II Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Knieja” Zabrzeg
 • 2008 – III Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Ryś” Brzeszcze
 • 2008 – Próby polowe – łowisko KŁ „Żbik” Dankowice;
 • 2009 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras – łowisko KŁ „Żbik” Dankowice;
 • 2009 – IV Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Knieja” Zabrzeg;
 • 2010 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras – łowisko KŁ „Knieja” Pisarzowice;
 • 2010 – V Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Knieja” Zabrzeg;
 • 2011 – regionalne konkursy pracy wyżłów wielostronnych – łowisko KŁ „Ryś” Brzeszcze;
 • 2011 – VI Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców – łowisko KŁ „Cietrzew” Pewel Ślemieńska;
 • 2012 – próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras  – łowisko KŁ „Orzeł” Osiek;
 • 2012 – krajowe konkursy pracy tropowców – łowisko KŁ „Cietrzew” Pewel Ślemieńska oraz KŁ „Jeleń” Sopotnia Wielka;
 • 2012 – regionalne konkursy pracy posokowców – łowisko KŁ „Groń” Żywiec;
 • 2013 – krajowe konkursy pracy tropowców – łowisko KŁ „Cietrzew” Pewel Ślemieńska oraz KŁ „Jeleń” Sopotnia Wielka;
 • 2013 – regionalne konkursy pracy posokowców – łowisko KŁ „Groń” Żywiec;
 • 2013 – Międzynarodowe Konkursy Wyżłów Wielostronnych – łowisko KŁ „Orzeł” Osiek;
 • 2014 – Międzynarodowe Konkursy Pracy Posokowców – łowisko KŁ „Groń” Żywiec oraz KŁ „Cietrzew” Pewel Ślemieńska;
 • 2014 – regionalny konkursy pracy tropowców – łowisko KŁ „Cietrzew” Pewel Ślemieńska oraz KŁ „Jeleń” Sopotnia Wielka;
 • 2014 – Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras – łowisko KŁ „Szarak” Gierałtowice.
fot. Paweł Szewczyk

W dniu 30 kwietnia we wspaniałej atmosferze odbył się w Jeleśni kolejny Piknik Łowiecki na który złożyły się Międzynarodowe Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców oraz II Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich. Imprezy te w tym roku po raz kolejny miały charakter prawdziwego święta myśliwych i kynologów. Podczas ich trwania zaprezentowano również pokaz sokolniczy, koncert sygnałów myśliwskich, pokaz psów ras polskich, pokaz pasienia owiec, pokaz wyszkolenia owczarków australijskich. Imprezą towarzyszącą była wystawa łowiecka, która poza tradycyjna prezentacją medalowych trofeów wieńcy jeleni pozyskanych w sezonie 2016/2017 na terenie Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego, miała także część edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu 9 kół łowieckich: Cietrzew” Pewel Ślemieńska, „Groń” Żywiec, „Jeleń” Sopotnia Wielka, „Hubert” Jeleśnia, „,Beskid-Żywiec” Lipowa, „Borsuk” Gilowice, „Knieja” Zawoja, „Odyniec” Sucha Beskidzka oraz „Żbik” Lachowice udało się zorganizować darmowy poczęstunek dla wszystkich odwiedzających imprezę. Wydano około 2,5 tys. porcji bigosu, gulaszu oraz pieczonych dzików co było doskonałą promocją dziczyzny oraz łowiectwa.

    Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców odbył się w  obwodach dzierżawionych przez Koła Łowieckie „Cietrzew” Pewel Ślemieńska oraz „Jeleń” Sopotnia Wielka. W Konkursie wzięło udział 14 psów z których zwycięzcami okazali się:

    I miejsce – pies rasy gończy polski o imieniu ALT z Beskidzkiego Matecznika którego właścicielem jest przewodnik Paweł Sobala z wynikiem 100 pkt. i dyplomem I stopnia oraz przyznanym CPC,
    II  miejsce – pies rasy jamnik szorstkowłosy standard o imieniu NARDO z Koszęcińskiej Dąbrowy, którego właścicielem jest Robert Maźniak z wynikiem 100 pkt. i dyplomem I stopnia,
    III miejsce – suka rasy ogar polski o imieniu ŁYSKA Bazylowa Sfora, której właścicielem jest Olimpia Jelonkiewicz z wynikiem 92 pkt. i dyplomem I stopnia.

>>Wyniki Międzynarodowego Konkursu Pracy Tropowców<<

 

   Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców odbył się w urokliwych i wymagających nie lada kondycji łowiskach Koła Łowieckiego „Groń” Żywiec oraz łowisku Koła Łowieckiego „Cietrzew” Pewel Ślemieńska. W konkursie wzięło udział 16 psów. Zwycięzcami konkursu okazali się:

    I miejsce – suka rasy posokowiec bawarski o imieniu FREYA Klobusice, którego właścicielem jest przewodnik z Czech Roman Trojka  z wynikiem 120 pkt. i dyplomem I stopnia oraz  przyznano CACIT oraz CPC,
    II miejsce – pies rasy posokowiec bawarski o imieniu VALETGREG WALDESRAUSCHEN, której właścicielem jest Krzysztof Słowik z wynikiem 104 pkt. i dyplomem I stopnia oraz Res, CACIT przyznano,
    III miejsce – suka rasy posokowiec bawarski o imieniu PERY z Lubochnianskej doliny, której właścicielem jest przewodnik z Czech Josef Zipser z wynikiem 100 pkt. i dyplomem I stopnia.

>>Wyniki Międzynarodowego Konkursu Pracy Posokowców<<

   Serdeczne podziękowania należą się  Członkom Komisji Kynologicznej, Związkowi Kynologicznemu w Polsce oddział Bielsko-Biała oraz Kołom Łowieckim „Cietrzew” Pewel Ślemieńska, „Jeleń” Sopotnia Wielka, „Groń” Żywiec, „Hubert” w Jeleśni za zaangażowanie i wspaniałą organizację Konkursów, współorganizatorom Staroście  Żywieckiemu Andrzejowi Kalata, V-ceWójtowi Gminy Jeleśnia Bronisławowi Jafernikowi, Nadleśnictwu Jeleśnia, Gminnemu Ośrodkowi Kultura w Jeleśni, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni, Komisji Kultury BORŁ oraz Kołom Łowieckim „,Beskid-Żywiec” Lipowa, „Borsuk” Gilowice, „Knieja” Zawoja, „Odyniec” Sucha Beskidzka, „Żbik” Lachowice oraz sponsorom, którymi byli: 

 • DELTA OPTICAL
 • Hotel Granica Korbielów,
 • Garmin Polska
 • TRACKER Polska
 • Piekarnia Przemysław Piątek
 • Zakłady Mięsne Wojciech Dobija
 • Stowarzyszenie Miłośników Gończych Polskich 


>>Galeria zdjęć z PIKNIKU (Paweł Szewczyk)<<
>>Galeria zdjęć z PIKNIKU (Grażyna Patera)<<