Relikwia św.Huberta

Relikwia św.Huberta w Sól-Kiczora

Sól-Kiczora to niewielka beskidzka miejscowość (powiat żywiecki, gmina Rajcza), a w niej znajdziemy maleńki kościółek pw. MB Częstochowskiej.

W kościółku tym od wielu lat sprawowane są uroczyste msze św. Hubertowskie w intencji członków KŁ „DZIK” w Soli. Dzięki staraniom proboszcza ks. kanonika Krzysztofa Żak możliwe było pozyskanie dla naszej społeczności relikwii św. Huberta (relikwie I stopnia). Ich uroczyste wprowadzenie do ww kościoła miało miejsce 05.10.2019 r. Odbyło się przy licznym udziale myśliwych oraz mieszkańców. Dodatkowo swoją obecnością uświetniły to spotkanie przybyłe poczty sztandarowe sąsiednich kół łowieckich. Na zakończenie uroczystości ks. Krzysztof Żak został uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa.

Z wnioskiem o nadanie odznaki wystąpili członkowie KŁ „DZIK” w Soli, aby podziękować mu za zaangażowanie w ukazywanie lokalnej społeczności bardzo ważnego aspektu kultury łowieckiej, jakim jest kult św. Huberta oraz wspieranie nas w niezwykle trudnej pracy, jaką jest uświadamianie osobom niezwiązanym bezpośrednio z łowiectwem, jak wiele płaszczyzn życia łączy nasza pasja i jak głęboko zakorzeniona jest w naszej historii. Warto również wspomnieć, że niejako początkiem bliskiego spotkania z naszym patronem w Soli-Kiczorze było ufundowanie przez członków KŁ „DZIK” w Soli figury św. Huberta, która od 2013 r. zajmuje zaszczytne miejsce na ścianie obok ołtarza.

GALERIA: