Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej: https://bip-bielsko.pl/
  2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie: https://bip.piwcieszyn.pl/
  3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu: http://www.zywiec.piw.gov.pl/
  4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu: http://piw.oswiecim.pl/
  5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach: http://piw.wadowice.pl/