Łowiectwo

Historia Okręgu

    9 maja 1976 roku odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZŁ ds. Organizacji został wspaniały i nieodżałowany myśliwy Tadeusz Pierlak, któremu również na tym zjeździe powierzono pełnienie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji Łowczego Wojewódzkiego. Jego przedwczesna śmierć napełniła wszystkich beskidzkich myśliwych głębokim smutkiem. Od czasu I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów działaczami łowieckimi było wielu Kolegów często już niestety nieobecnych wśród nas. Aby ocalić od zapomnienia przynajmniej część z nich, zamieszczamy poniżej tabelę zawierającą nazwiska i okres pełnienia funkcji.

Kadencja 1976-1981

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Kazimierz Biłek
Wiceprezes: Władysław Łukowiak
Wiceprezes: Kazimierz Ruła
Sekretarz: Jan Kuczyński

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Tadeusz Pierlak
Zastępca: Bronisław Klisz
Zastępca: Władysław Knapek
Sekretarz: Edward Szyndzielarz
Skarbnik: Józef Pezdek
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Stefan Mucha
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Władysław Łukowiak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Jan Kuczyński
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Stefan Szczyrbak
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Bogusław Moś
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Antoni Mrowiec
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Włodzimierz Gołkowski

Kadencja 1981-1986

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Jan Kuczyński
Wiceprezes: Kazimierz Ruła
Wiceprezes: Władysław Michalik
Sekretarz: Bronisław Klisz

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Tadeusz Pierlak
Zastępca:Zdzisław Płoskonka
Zastępca: Edward Szyndzielarz
Sekretarz: Jerzy Gębala
               od 1982 Michał Jordan
Skarbnik: Józef Pezdek
              od 1982 Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Antoni Kędzior
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Emil Bogacz
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Antoni Mrowiec
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Marian Rapacz
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stanisław Zych
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Czesław Hernik
od 1982 Witold Graś
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Jan Kuczyński

Kadencja 1986-1990

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak
Sekretarz: Bronisław Klisz

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Sekretarz: Stanisław Zych
               od 1989 Erwin Klisz
Skarbnik: Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
od 1988 Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Krystian Czech
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stanisław Zych
od 1989 Erwin Dembiniok
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Kazimierz Ruła
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Adamski
Wiceprezes: Erwin Klisz
Sekretarz: Andrzej Czajkowski

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Zastępca: Olgierd Kłopotowski
Sekretarz:Leszek Kucharczyk
Skarbnik: Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Tadeusz Pierlak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Józef Bębenek
od 1992 Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Erwin Dembiniok
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Bronisław Klisz
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Antoni Adamski
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Adamski
Wiceprezes: Erwin Klisz do 06.1997
Wiceprezes: Franciszek Strzałka
Sekretarz: Jerzy Rybiński

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Zastępca: Olgierd Kłopotowski
Sekretarz:Leszek Kucharczyk
Skarbnik: Jerzy Gębala do 1997
              Stefan Mucha
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Tadeusz Pierlak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Ryfko
od 1996 Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia do 08.1999
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
od 08.1999 Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Bronisław Klisz
od 1997 Antoni Kędzior
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Antoni Adamski

Kadencja 2000-2005

Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak
Sekretarz: Marek Piotr Krzemień

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Emil Bogacz
Zbigniew Graczyk
Olgierd Kłopotowski
Stefan Mucha
Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Włodzimierz Buziński
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Wojciech Kuczyński
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Maciej Hajduga
od 2001 Antoni Urbaniec
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Czesław Miszczyszyn
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Emil Bogacz
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka

Kadencja 2005-2010

Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak do 01.2006
Wiceprezes: Włodzimierz Buziński
Sekretarz: Jacek Wawro

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Zbigniew Graczyk
Jan Gwóźdź
Antoni Hagel
Olgierd Kłopotowski

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak do 2007
Wieńczysław Grzyb
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Włodzimierz Buziński do 01.2006
Grzegorz Foik
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Adam Madzia
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Tadeusz Bazan
Przewodniczący Komisji Oceny Trofeów
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Tadeusz Pierlak
od 01.2007 Michał Ficek
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka

Kadencja 2010-2015

Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka

Wiceprezes: Włodzimierz Buziński
Sekretarz: Jacek Wawro

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Zbigniew Graczyk
Jan Gwóźdź
Olgierd Kłopotowski
Piotr Olesiak

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Wieńczysław Grzyb
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Eugeniusz Dziergas
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Grzegorz Foik
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Karol Folwarczny
Przewodniczący Komisji Kultury:
Adam Madzia
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Tadeusz Bazan
Przewodniczący Komisji Oceny Trofeów
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Michał Ficek
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Wojciech Kuczyński
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka

Beskidzki Okręg Łowiecki, na który składa się Ziemia Bielska, Cieszyńska, Oświęcimska, Suska, Wadowicka i Żywiecka, podzielony jest na 76 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 73 koła łowieckie mające siedzibę na terenie okręgu oraz dwa koła zamiejscowe. Okręg graniczy z Okręgami Łowieckimi Katowic, Krakowa i Nowego Sącza, a także ze Słowacją i Czechami. Lasy pokrywają 38% powierzchni naszego okręgu. Koła łowieckie ze względu na konieczność angażowania coraz większej ilości kolegów do prac zarówno w obwodach, jak i działalności organizacyjnej corocznie przyjmują nowych członków, a ich ilość wykazuje stałą tendencję wzrostową. Zjawisko to obrazuje tabela:

RokIlość kół łowieckichIlość członków PZŁ zamieszkałych na terenie OkręguIlość myśliwych z uprawnieniami selekcjonerskimi
1975631346 826
 1985 651745 1054

 1995

 651906 1332
 2005 732107 1503
 2008 732193 1546
 2012 732321 1583

   Koła łowieckie chcąc zapewnić zarówno właściwy poziom działalności organizacyjnej, jak też i integrację członków starają się pozyskać własne, stałe siedziby. W 44 kołach ogromnym wysiłkiem członków wybudowano okazałe siedziby tętniące życiem, pozwalające członkom koła znaleźć „swoje miejsce na ziemi.

   Ideą łączącą członków koła jest sztandar organizacyny. Powrót do tradycji sztandaru jest coraz żywszy: 36 koł go posiada.

   Podstawową działalnością kół łowieckich jest gospodarka łowiecka i dbałość o zwierzynę. W okresie działalności członkowie kół łowieckich przepracowali społecznie setki tysięcy godzin przy zagospodarowniu obwodów, budowie urządzeń łowieckich, uprawie poletek, zbiórce karmy, sadzeniu remiz i lasów, zwalczaniu kłusownictwa itp. Czas poświęcony przez myśliwych na te działania jest imponujący. Każdą z tych godzin można oszacować i przedstawić jako wkład członków PZŁ w rozwój łowiectwa na Podbeskidziu, ale to nie tylko o to chodzi. Praca na rzecz łowisk stanowi dla wielu z nas swoisty styl życia, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne łowiectwo.

 

SezonIlość przepracowanych godzinSezonIlość przepracowanych godzin
SezonIlość przepracowanych godzin
1975/1976

 63253

1988/1989705552001/2002122481
1976/1977 675051989/1990 769462002/2003117326
1977/1978 690081990/1991 755482003/2004126070
1978/1979 710041991/1992 1319922004/2005138959
1979/1980 731021992/1993 1034532005/2006170866
1980/1981 754051993/1994 856832006/2007135159
1981/1982 648721994/1995 907602007/2008145070
1982/1983 683861995/1996 1101532008/2009152119
1983/1984 712451996/1997 110513 2009/2010164339
1984/1985 769801997/1998 115273 2010/2011154658
1985/1986 793821998/1999 117743 2011/2012168486
1986/1987 835681999/2000 1049812012/2013174924
1987/1988 730552000/2001 111375  

   Z pewnością praca społeczna członków PZŁ znajduje odbicie w stanach i pozyskaniu zwierzyny w obwodach łowieckich. Okres od rozpoczęcia działalności Zarządu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Bielsku Białej pozwala na określenie trendów zachodzących w populacjach zwierząt łownych. W tym okresie kilka gatunków zniknęło z listy zwierząt łownych i stało się gatunkami chronionymi. Taki los spotkał wszystkie duże drapieżniki, dziekie kaczki oprócz czterech gatunków łownych, a także kilka innych będących od wieków gatunkami uznanymi za łowne. Stany zwierzyny są kluczowe dla sporządzania Rocznych Planów Łowieckich i wielkości pozystania.

Stan podstawowych gatunków zwierzyny na koniec marca danego roku

RokJelenieSarnyDziki
LisyZająceBażantyKuropatwy
1975757776022373126188207745246
1976702736820268724807213254693
1977855781323970322391215114291
1978827847122065518763181264009
1979923896027271516592168253822
1980913868725270916475154523375
1981915866624981715752135493294
19821146925414486013150101833455
19831157937714687114531112833655
1984110693121398261301699883533
1985109194191707001138785142918
1986109186651497731014785112449
198711248711200872984681742545
198811528915203876982885522868
198911529005217892951484972415
199012029315256914962081952718
199112759557295906676177762746
199214069646303874825673022833
1993143698893131032944493263215
1994145890353261075841085243491
1995172399754611002848789024549
19961781105045021098841590404128
19971635100434991329613759862682
19981597101426071523532155282766
19991664108565061763538259341883
20001971115475532102575375741861
20012032114905262127514287671588
20022099110255031931534491241231
200323981203658723415805102451198
20042417120165992102571710079834
200525251254273023555963128161019
200627511182581623786421136931092
2007261410966100724976513141171097
2008278812163134527567158148111248
 20092634 1283116262495 7336152661350
2010244513089165922927124149651177
201125551373220032206781114059922
201227401331716912201862013122918
201330001411722132229952314132981
201424641298321132090906812332753
201523381221120491968836112277 
201625511239321312044854912135 
201737041338219361958768911214 
20183393135666481806755610515

Pozyskanie zwierzyny w poszczególnych sezonach łowieckich

 Sez Jelenie Sarny
  
 Dzik Lis Zające
 
 Baż Kur Kacz
BykŁanCie
RogKozKoźOdsOdł
75/766035315907302932027117624182275803088849
76/7758543858464132614265981291792100202776690
77/7874533561463328813854962601873111414585620
78/79105102727157193371234484622122966852844567
79/809388659317024402016953820137465991458005
80/819587628766874261996243652121064391327005
81/8214413394859692388256596273682755821238007
82/8313913897921689412247638367271063871837815
83/84152121909668024811998125859110474852776161
84/8513713882961824483143724367178042222125869
85/8617614687984914531223627370166132721536899
86/871691801189261068685146559333463240951328548
87/8816615610994678635825982230365193537917961
88/89191222100958798408259628315937742401627533
89//90172196100924893411388749300548642151717890
90/9120220210411741056481373669306340945971346814
91/922552469512361210612363575285443642121598587
92/9325232016214571452708246738361141767414367476
93/9419629114313201029516189699237740954494617910
94/95177337117119811404142134742722314566666210829
95/9620133610413891371483212825303338954645788978
96/971812728213701152360323762155662284302590
97/981952661001395115033927898191459189404555
98/9917923398132411583182831401131643326704397
99/0015225891138512063492631578117088354904419
00/0113424668129493628020916628010355095549
01/0213124480124889323319613599560372806652
02/031262408712248102502071928116134498477080
03/0414528485130587724017117758320535785661
04/051392869712819462232751807100760645807163
05/0614627410011387872153061867103485644927665
06/07130274951027597119330150286947561827487
07/081453139310396381534512111117798754378188
08/0914836286116676215810332387 1170100746467310
09/101333488712818232121100 2380102679 542448253
10/111373196113598451841671 2199932162 416208083
11/12161353 8014259302181187 2074687144 463207924
12/13 175383 1221333 838195 1925 2706 107913663090 8549
13/14210466149144084823618412044988141326908173
14/15232427150138885922429212692870210449208124
15/162153681511361795201335527601062150479306799
16/17261458181139582924330633000927130408707587
17/18338643245147485123549943537729193350706445