Beskidzki Klub Dian

Beskidzki Klub Dian przy ZO w Bielsku-Białej

Klub Dian PZŁ okręgu beskidzkiego powstał w sierpniu 2023 z inicjatywy Kobiet zrzeszonych w Okręgu beskidzkim,  w celu integracji kobiet będących członkiniami oraz stażystkami Polskiego Związku Łowieckiego i jest klubem do realizacji zadań związanych z kulturą, promocją i tradycją łowiecką. 

Celem Klubu jest:

  1. Integracja kobiet polujących w celu wymiany doświadczeń 
  2. Wspólny wolontariat na rzecz wzmacniania świadomości społecznej o roli łowiectwa jako ważnego czynnika w ochronie polskiego środowiska naturalnego oraz istotnego uczestnika systemu gospodarczego kraju 
  3. Edukacja przyrodniczo-łowiecka 
  4. Pogłębianie wiedzy łowieckiej 

Klub realizuje swój cel poprzez: 

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez 
b) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania 
c) propagowanie kuchni myśliwskiej 
d) wspólne treningi strzeleckie 
e) rozwijanie umiejętności wabienia zwierzyny 
f) układanie psów myśliwskich.
g)naukę sygnałów myśliwskich. 
h) Współpraca z Komisjami problemowymi przy ZO Bielsko-Biała