Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Galicyjski Oddział KKiKŁ

Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

   Wiosną 2012 roku grupa inicjatywna w składzie Tomasz Janiszewski, Bogdan Kowalcze,  Marek Piotr Krzemień, Krzysztof Sawicki, Waldemar Smolski i Bogusław Urbanowicz złożona z działaczy łowieckich dwóch okręgów krakowskiego i bielskiego, pałając chęcią czynnego działania na rzecz dobrze rozumianej kultury łowieckiej postanowiła założyć Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z siedzibą w Lanckoronie.   
   Oddział został zarejestrowany 28  lipca 2012 r., a na zebraniu założycielskim było obecnych już trzynastu kolekcjonerów – Cyganek Janusz, Janiszewski Tomasz, Kamusiński Władysław, Klimsza Janusz, Kowalcze Bogdan, Krajewski Paweł, Krzemień Marek Piotr, Płatek Roman, Pociask Roman Waldemar, Sawicki Krzysztof, Smolski Waldemar, Urbanowicz Bogdan i Zwinczak Hubert.
   Wśród założycieli Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej jest Honorowy Członek Klubu Marek Piotr Krzemień, któremu tytuł ten został przyznany w 2011 roku.
   Na prezesa Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ wybrano jednogłośnie znanego w całym kraju kolekcjonera Bogdana Kowalcze. Do Zarządu Oddziału weszli: Waldemar Smolski – sekretarz oraz Roman Płatek – Skarbnik. Komisję Rewizyjną reprezentują Krzysztof Sawicki -Przewodniczący  i Paweł Krajewski – członek. Oddział na dzień dzisiejszy liczy już 23 członków, a następnych kilka podań z okręgu tarnowskiego, bielskiego i krakowskiego oczekuje na rozpatrzenie.
   W tak niedługim czasie, koledzy – członkowie naszego oddziału odbyli już 10 spotkań klubowych, gdzie nie tylko omawiano sprawy organizacyjne, ale dzielono się informacjami o nowych „zdobyczach” kolekcjonerskich, przynoszono celem pokazania ciekawostki bibliofilskie, fotograficzne i falerystyczne. W miesiącu październiku ubr. z inicjatywy naszego członka Marka P. Krzemienia odbył się pierwszy z cyklu „Lanckorońskich spotkań  z kulturą łowiecką” wieczór z poezją myśliwską. Na okoliczność tą Klub wydał książeczkę z poezją myśliwską pod redakcją Marka Krzemienia. A już 23 stycznia br. odbyło się następne spotkanie pt. „Róg Myśliwski”. Gościem wieczoru był Krzysztof  Kadlec, okraszone ono było staropolskimi sygnałami i książeczką z tekstami K.Kadleca. Kolejny wieczór  to wernisaż wystawy fotograficznej czterech krakowskich fotografików Włodzimierza Puchalskiego, Wojciecha Plewińskiego, Wacława Nowaka oraz Marka Piotra Krzemienia pt „Polskich Myśliwych Portret Własny”. Tym razem wydano książeczkę z reprodukcjami wszystkich fotogramów prezentowanych na wystawie. Wystawa czynna będzie do końca maja.

   Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej jest także organizatorem jubileuszowej wystawy kolekcjonerskiej w Kwidzynie, a nasi koledzy Bogdan Kowalcze i Marek Piotr Krzemień są autorami scenariusza i aranżacji tej wystawy.

    Oddział posiada własną klubową odznakę oraz medal pamiątkowy „założycielski”, wybity w limitowanej serii. Od trzeciego kwartału 2012 r. w „Łowcu Galicyjskim”, dzięki przychylności redakcji, oddział  posiada swoją stałą rubrykę, którą zapełniamy najciekawszymi eksponatami z kolekcjonerskich zbiorów kolegów klubowych, rozwiązując wielokrotnie nieznane dotąd zagadki historyczne.

   Uczestnicy walnego zebrania oddziału: od lewej stoją: Krajewski Paweł, Morawski Paweł, Cyganek Janusz, Jędrocha Adam, Kamusiński Władysław, Płatek Renata, Płatek Roman, Kowalcze Bogdan, Pociask Waldemar, Zwinczak Hubert, Urbanowicz Bogusław, Klimsza Janusz, Smolski Waldemar, Krzemień Marek Piotr.

Galicyjski Oddział

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z siedzibą w Lanckoronie.

Oddział nasz, rzec by można powstał na zachodnich rubieżach byłej Galicji i został zarejestrowany, 28 lipca 2012 roku, w roku obchodów XL lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Grupa inicjatywna: Tomasz Janiszewski, Bogdan Kowalcze, Marek Piotr Krzemień, Krzysztof Sawicki, Waldemar Smolski, Bogusław Urbanowicz składała się z działaczy łowieckich dwu sąsiadujących ze sobą okręgów beskidzkiego i krakowskiego. Na zebraniu założycielskim obecnych było już trzynastu kolekcjonerów, którzy wyrazili chęć członkostwa w naszym oddziale. Na prezesa oddziału jednogłośnie wybrano znanego kolekcjonera Bogdana Kowalcze.

Przy zakładaniu Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ przyświecała nam jedna idea; ocalić od zapomnienia wszelkie dokumenty, medale, oznaki i odznaki, fotografie, książki, kalendarze i inne pamiątki z jakże bogatej, trwającej dziesiątki lat, pionierskiej działalności na niwie zorganizowanego polskiego łowiectwa, jaką nasi poprzednicy prowadzili na terenie byłej Galicji.

Aktualnie oddział liczy 35 członków oraz dwu Członków Honorowych: Henryka Karnasa – redaktora naczelnego „Łowca Galicyjskiego” oraz Marka Piotra Krzemienia autora licznych książek łowieckich, Członka Honorowego KKiKŁ.

Po niespełna czterech latach działalności naszego oddziału śmiało można powiedzieć ,że działa on prężnie skoro w w tak krótkim czasie zorganizowaliśmy:

1. Comiesięczne kolekcjonerskie spotkania klubowe.

2. Czternaście Lanckorońskich spotkań z Kulturą Łowiecką – wymyślonych i prowadzonych przez Marka P. Krzemienia, a organizowanych wspólnie z Kołem Łowieckim „Myśliwiec” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie: I – Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką – „Wieczór poezji myśliwskiej”, II – „Róg myśliwski”, a gościem wieczoru był Krzysztof Kadlec. III – wystawa fotografii czterech krakowskich fotografików: Włodzimierza Puchalskiego, Wacława Nowaka, Wojciecha Plewińskiego oraz Marka P. Krzemienia „Polskich myśliwych portret własny” – gościem wieczoru był Wojciech Plewiński. IV – „Wieczór kuchni i nalewek myśliwskich”. V wieczór poświęcony był twórczości Jarosława Janickiego. VI a także X oraz ostatnie XIV spotkania były wieczorami kolęd. Spotkania te z udziałem miejscowej Gminnej Orkiestry Dętej miały dodatkowo charakter integracyjny myśliwych z mieszkańcami Lanckorony. VII – Spotkanie z Kawalerami Zakonu Orderu Złotego Jelenia połączone było z wystawą fotografii: „Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia w obiektywie Magdaleny Langer”, Gościem VIII wieczoru – „Zwierzyna w falerystyce i na pocztówkach” był kolekcjoner łowieckich falerów, Bogdan Kowalcze, który zaprezentował swoje zbiory. IX wieczór był spotkaniem z wydawcą książek łowieckich Tadeuszem Mirczewskim. Na XI spotkanie zaprosiliśmy Krzysztofem Mielnikiewiczem , który opowiadał o „Polowaniu na znaki pocztowe”, na wieczorze tym wystąpił także zespół „Kwiczoły”. XII spotkanie – było „Wieczorem Wspomnień” o niedawno zmarłym wybitnym artyście i myśliwym Andrzeju Łepkowskim. Podczas wieczoru zorganizowano także wystawę jego twórczości. Gościem XIII „Lanckorońskich spotkań z kultura łowiecką” był Wojciech Gąsienica Byrcyn, który ze swadą opowiadał o „Tatrzańskich polowacach”.

Z okazji tych spotkań pod redakcją kolegi Marka P. Krzemienia wydawane są okolicznościowe książeczki, które stanowią dla wszystkich ich uczestników miłą pamiątkę.

3. Począwszy od listopada 2013 rok rocznie kolega Waldemar Smolski organizuje „Refleksyjne spacery ścieżkami Cmentarza Rakowickiego w Krakowie”. Oprowadzając liczną grupę myśliwych cmentarnymi alejkami, opowiadał o naszych poprzednikach, którzy spoczywają na tej nekropolii. Na ich grobach myśliwi zapalali znicze.

4. Znaczącą częścią naszej działalności na niwie kultury łowieckiej są organizowane przez nas wystawy. Ważniejsze z nich to:
„Kolekcjonerstwo nasza pasja”. Wystawa ze zbiorów Bogdana Kowalcze związana z jubileuszem czterdziestolecia K K i K Ł PZŁ – Autorami scenariusza i aranżacji wystawy byli: Bogdan Kowalcze i Marek P. Krzemień. Wystawa ta czynna była w Kwidzynie od maja do września i wykazała dobitnie jak istotny wkład w nasze narodowe dziedzictwo wnosi Kultura Łowiecka. Wystawie towarzyszył Katalog Wystawy oraz album „Kolekcjonerstwo nasza pasja” autorstwa Marka P Krzemienia.

Na Wystawie Łowieckiej przygotowanej przez Komisję Kultury BORŁ na zamku w Żywcu z okazji obchodów 90-lecia PZŁ w Okręgu Bielskim, koledzy Bogdan Kowalcze oraz Marek P. Krzemień w oparciu o zbiory Bogdana Kowalcze przygotowali ekspozycję ukazującą dorobek beskidzkich myśliwych na niwie kultury Łowieckiej. Wystawa czynna była od 13 lipca do 15 września 2013 r. i odwiedziło ją ponad 30.000 osób !

Podczas XI Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo w Warszawie w dniach 25-27 kwietnia 2014 r. Zaprezentowana była wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Bogdana Kowalcze poświęcona służbom powołanym do ochrony lasów, pól oraz zwierzyny,. Wystawie towarzyszył album „Straż Łowiecka i lasowa” autorstwa Marka P. Krzemienia.

Niewątpliwie najważniejszą wystawą zorganizowaną przez nasz oddział była ekspozycja na Zamku Habsburgów w Żywcu „ Myśliwska Galicja Wczoraj i Dziś Wystawę w aranżacji marka P. Krzemienia zorganizowano dzięki udostępnieniu nam swoich zbiorów przez Bogdana Kowalcze, Zbigniewa Korzeniowskiego oraz Leszka Szewczyka. Myśliwskiego charakteru wystawie dodały trofea preparowane przez Krzysztofa Wnęczaka. Wystawie towarzyszyła książka „Myśliwska Galicja” autorstwa komisarza wystawy – Marka P. Krzemienia.

5. Szczególną okazją do kolekcjonerskich spotkań, są giełdy. Nic więc dziwnego ,że od początku swojego istnienia oddział nasz ze szczególnym zaangażowaniem, co roku organizuje ”Lanckorońskie Giełdy Kolekcjonerskie” cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kolekcjonerów – wystawców jak i zwiedzających.


6. Oddział nasz był organizatorem w 2015 roku Krajowego Zjazdu Delegatów w Lanckoronie. Warto tutaj podkreślić ze był to pierwszy zjazd zorganizowany wg nowej formuły zaproponowanej przez M.P. Krzemienia na poprzednim zjeździe w Warszawie, a mianowicie w jego skład wchodziły: obrady, wystawa oraz giełda kolekcjonerska.

7. Szczególnie uroczysty charakter mają organizowane również, co roku, spotkania opłatkowe.

8. Członkowie naszego oddziału uczestniczą także w wielu spotkaniach kolekcjonerskich na terenie całego kraju ( Rykowisko Galicyjskie, Gala Myśliwska w Krasiczynie, Hubertus Spalski, Hubertus Tarnowski, Hunertus Świętokrzyski, Cietrzewisko, Noworoczne spotkanie w Obornikach Śląskich i innych).

9. Nie zapominamy także o tym, że członkami KKiKŁ są myśliwi. Organizujemy, więc klubowe polowania. Dotychczas odbyły się już cztery – trzy jesienno zimowe na dziki ( w Charsznicy i Lanckoronie) oraz także w Charsznicy – wiosenne na rogacze.

10. Oddział nasz posiada redagowaną przez Marka P. Krzemienia własną, poświeconą kolekcjonerstwu i kulturze łowieckiej szpaltę, na łamach „Łowca Galicyjskiego”.

Omawiając działalność Galicyjskiego Oddziału K. K. i K. Ł. nie sposób na koniec nie wspomnieć o osobistej aktywności jego członków, żeby wymienić chociażby udział Bogdana Kowalcze w wystawach kolekcjonerskich na terenie całego kraju czy też działalności publicystycznej kolegów Marka P. Krzemienia oraz Waldemara Smolskiego.

Bogdan Kowalcze
Foto Magdalena Langer

II Festiwal – Lanckorona 2016

18-19 czerwca 2016r Lanckorona była gospodarzem II FESTIWALU PIEŚNI MYSLIWSKIEJ. Organizatorami imprezy byli: Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej, Komisja Kultury Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ, Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie oraz Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Festiwal rozpoczęto hejnałem zagranym przez sygnalistkę Klaudię Frączek i podniesieniem flagi na maszt. Następnie kol. Marek Piotr Krzemień przywitał zaproszonych gości oraz zespoły zgłoszone do konkursu, przedstawił jury oraz program festiwalu. Następnie zabrał głos wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, który ze swej strony przywitał organizatorów, uczestników konkursu oraz przybyłych gości.

W sobotę podczas festiwalu miały także miejsce:

XVI Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką

Gościem wieczoru w Gminnym Ośrodku Kultury był zespół „Hubertus” z Kwidzyna w składzie: Michał Wojtyła, Marta Pluto Prądzinska, Wojciech Gryczka, Karol Zakrzewski i Michał Hals. Koncert odsłuchało liczne grono przybyłych.
Koncert poprzedziło otwarcie Wystawy „650 lat królewskiego miasta Lanckorony w dokumentach’’

O godzinie 20.00 odbyło się ognisko integracyjne przy hotelu ,,Korona”. Zaproszeni zostali tutaj wszyscy uczestnicy Festiwalu i mieszkańcy na kiełbaskę i pieczonego dzika. Gospodarzem biesiady było Koło Łowieckie „Myśliwiec” w Lanckoronie.

W niedzielę drugiego dnia Festiwalu na rynku lanckorońskim przy pięknej pogodzie o godz. 10.00 została odprawiona msza św. Eustachego Koncelebrowana przez kapelana beskidzkich myśliwych ks. Adama Ciapkę w asyście proboszcza Lanckorony ks. Jana Bobrka. Oprawę muzyczną na mszy św. zapewnił zespół ,,Hubertus” z Kwidzyna. W mszy świętej uczestniczyła Chorągiew Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, poczty sztandarowe Kół Łowieckich Okręgu Beskidzkiego oraz sokolnicy Marta Radwan i Artur Żak.

Po mszy świętej miała miejsce uroczystość odsłonięciu tablicy upamiętniającej 650 lat lokacji Lanckorony oraz koncerty zespołów biorących udział w sobotnim konkursie.

Na zakończenie został ogłoszony zwycięzca, któremu przyznano Grand Prix Festiwalu – „Lanckorońskiego Myśliwca’’. Z rąk przewodniczącego jury Michała Wojtyły w asyście wójta gminy Lanckorony Tadeusza Łopaty, Wiceprezesa Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Karola Folwarcznego i Łowczego Okręgowego Michała Jordana Grand Prix zostało przyznane Zespołowi Knieja przy ZO w Zamościu w składzie: Józef Magryta, Stanisław Majewski, Krzysztof Wieliczko, Stanisław Kukułowicz, Andrzej Paradowski, Henryk Tkacz, Stanisław Cieszkowski, Grzegorz Krauze, Tadeusz Bartyzel, Wiesław Murawiec, Andrzej Franczuk i AndrzejPawlik.

Na zakończenie II Festiwalu Pieśni Myśliwskiej z rąk Prezesa Oddziału Galicyjskiego KKiKŁ Bogdana Kowalcze wszyscy uczestnicy otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy oraz odznaki.

Imprezą towarzyszącą Festiwalu była odbywająca się na lanckorońskim rynku IV Galicyjska Giełda Kolekcjonerska. Wystawcy zaprezentowali swoje zbiory i rękodzieła. Można było powiększyć swoją kolekcję poprzez zakupienie pięknych rzeczy związanych z łowiectwem i nie tylko.

XV Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką

W dniu 17 marca br. odbyły się organizowane cyklicznie przez Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Koło Łowieckie „Myśliwiec” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie: „Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką”. Gościem wieczoru był kol. Krzysztof Wnęczak – Pracownia Preparadorska „Taxidermy”.

 

 

O myśliwskich trofeach z preparatorem profesjonalistą Krzysztofem Wnęczakiem rozmawiał Marek Piotr Krzemień. Zadając ciekawe pytanie obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się coś więcej o preparowaniu i konserwacji trofeów łowieckich.

Na koniec kol. Krzysztof zaprezentował swoje dwa ciekawe filmy na temat polowań w Afryce i Grenlandi.

XIV Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką

 

Organizowane, co kwartał, przez Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Koło Łowieckie „Myśliwiec” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie: „Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką”, tym razem poświęcone były wspólnemu kolędowaniu. W wieczorze wzięła udział Gminna Orkiestra Dęta, która od roku prężnie działa w Lanckoronie.
Na spotkanie licznie przybyli myśliwi wraz z rodzinami /na zdjęciu/ oraz mieszkańcy Lanckorony z Wójtem Tadeuszem Łopatą. Wieczór ten miał, więc również charakter integracyjny.
Spotkanie stało się także okazją do wyróżnienia kolegów myśliwych – kolekcjonerów, którzy swoimi zbiorami uświetnili żywiecką wystawę „Myśliwska Galicja Wczoraj i dziś”
Łowczy Okręgowy Michał Jordan oraz Przewodniczący Komisji Kultury BORŁ Piotr Trzeboński odznaczyli Kolegów: Bogdana Kowalcze, Zbigniewa Korzeniowskiego, Leszka Szewczyka oraz Krzysztofa Wnęczaka Brązowymi medalami za Zasługi dla Łowiectwa Beskidzkiego. Okolicznościowy Dyplom otrzymał także komisarz Wystawy – Kolega Marek Piotr Krzemień.

XIII Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką


Grudniowe spotkanie z Wojciechem Gąsienicą Byrcynem poświęcone było historii łowiectwa tatrzańskiego. Gość wieczoru, indagowany przez prowadzącego Marka P. Krzemienia, z dużą swadą wykazując się ogromną znajomością tematu, przybliżył zebranym zarówno historię jak i legendy związane z tatrzańskimi polowacami. Wskazał także na ich rolę w tworzeniu się turystyki tatrzańskiej, a także początkach ochrony kozicy i świstaka. Z aplauzem przyjęte zostało także opowiadanie o dziadku i ojcu prelegenta opowiedziane piękną góralską gwarą.

XIII Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką przeszło do historii, ale pozostała po nim oprócz miłych wspomnień także mała książeczka, która została, podobnie jak przy okazji wszystkich dotychczasowych spotkań, wydana nakładem Galicyjskiego Oddziału KK i KŁ PZŁ.

 

Festiwal – Lanckorona 2013
Festiwal Pieśni Myśliwskiej
Lanckorona 2013

W dniach 5 – 7 lipca w ramach obchodów 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego odbył się przy pięknej pogodzie i w równie pięknej scenerii lanckorońskiego rynku Festiwal Pieśni Myśliwskiej. Zorganizowany został z inicjatywy Marka P. Krzemienia przez działające tutaj od ponad 30 lat Koło Łowieckie „Myśliwiec” i zgromadził miłośników kultury łowieckiej z całego kraju.
Festiwal stał się także okazją do jakże interesujących spotkań miłośników kultury łowieckiej z mieszkańcami Lanckorony. I tak – najpierw w piątek wieczorem lanckoronianie zaproszeni zostali przez Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z siedzibą w Lanckoronie do hotelu „Modrzewiówka” gdzie wspólnie z gospodarzami przygotowano „Wieczór kuchni i nalewek myśliwskich”. Wieczorowi, który był czwartym z kolei w ramach Lanckorońskich Spotkań z Kulturą łowiecką jak zwykle towarzyszyła specjalnie wydana książeczka tym razem pt Wieczór kuchni i nalewek myśliwskich. Autorką zawartych w niej „Przepisów z kuchni żony myśliwego” jest Lucyna Krzemień, natomiast receptury na oryginalne nalewki podali – koleżanki i koledzy: Bogusia Bauer, Magdalena Langer, Antoni Dziatkowiak, Marek P. Krzemień, Waldemar Mandecki, Krzysztof Mielnikiewicz, Waldemar Smolski oraz Krzysztof Wnęczak.

Następnego dnia – w sobotę w południe, Galicyjski Oddział KK i KŁ PZŁ był gospodarzem wystawy oraz I Galicyjskiej Giełdy Kolekcjonerskiej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury. Na wystawie, którą przygotowali Bogdan Kowalcze oraz Marek P. Krzemień przedstawiony został dorobek kulturowy członków Kół Łowieckich Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego. Wystawę oraz Giełdę Kolekcjonerską, na którą licznie przybyli kolekcjonerzy z różnych stron kraju – od Dolnego Śląska po Podkarpacie, od Podhala po Mazowsze – w obecności Prezesa KK i KŁ PZŁ kolegi Marka Stańczykowskiego uroczyście otworzyli Łowczy Okręgowy z Bielska Białej Michał Jordan oraz Prezes Galicyjskiego Oddziału KK i KŁ PZŁ Bogdan Kowalcze, który wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe buttony.


Także w sobotę rano w willi „Ostoja”, gdzie przed XV laty reaktywowany został najstarszy na świecie, założony w 1672 roku przez ostatniego Piasta księcia Jerzego Wilhelma, Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Kawalerów Zakonu, które poprowadził jego reaktywator Honorowy Wielki Mistrz Zakonu Marek Piotr Krzemień.

Festiwal rozpoczął się na lanckorońskim rynku o godz. 16. Licznie zgromadzonych uczestników, gości oraz mieszkańców przywitał dyrektor festiwalu Marek Piotr Krzemień, który zaprosił wszystkich zgromadzonych na historyczną dla Lanckorony uroczystość. Mianowicie po raz pierwszy została wciągnięta na maszt Flaga z Herbem Lanckorony, a zespół muzyki myśliwskiej „Kwiczoły” pierwszy raz wykonał Hymn Lanckorony przyjęty niespełna miesiąc wcześniej uchwałą Rady Gminy, którego autorami są: słów Marek P. Krzemień, muzyki Krzysztof Kadlec.
Następnie oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego z Bielska – Białej- Michał Jordan , a Chór Męski „Agricola” wykonał Hejnał Festiwalu – dawną piosenkę o myśliwym z okolic Lanckorony.
W festiwalu wzięło udział 10 zespołów w tym jeden solista Zygmunt Burzyński, rówieśnik PZŁ jako że w tym roku skończył 90 lat! Konkursowe występy zespołów oceniało Jury w składzie: Przewodniczący Krzysztof Kadlec, członkowie: Dariusz Pikor oraz Andrzej Kosek.
Wieczorem dla uczestników festiwalu oraz mieszkańców Lanckorony członkowie Koła Łowieckiego ‘Myśliwiec” przygotowali, pod ruinami lanckorońskiego zamku, ognisko.
Drugi dzień festiwalu rozpoczęła uroczysta koncelebrowana na lanckorońskim rynku msza polowa. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił Kapelan beskidzkich myśliwych ks. Adam Ciapka w asyście miejscowego proboszcza ks. Jana Bobrka oraz Księży Adama Pietrasa i Bogusława Zająca. Wspaniałą oprawę muzyczną Mszy Św. w której licznie wzięły udział Poczty Sztandarowe beskidzkich kół łowieckich a także ze swą Chorągwią Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, zapewnił działający przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zespół francuskiej muzyki myśliwskiej „Trompe de chasse”, oraz chór męski „Agricola” z Krakowa i zespół sygnalistów „Królewscy” z Niepołomic.
Po mszy odbył się koncert, na którym wystąpili najpierw goście: wspomniany powyżej zespół „Trompe de chase”, Zespół „Żubrosie” oraz Zespół Pieśni Myśliwskiej „Nemrod”, a następnie uczestnicy Festiwalu.
Grand Prix Festiwalu – „Lanckorońskiego Myśliwca” statuetkę którą według projektu Marka P. Krzemienia wykonał Waldemar Pociask, z rąk Przewodniczącego Jury – Krzysztofa Kadleca odebrał Zespół „Kwiczoły” w składzie: Paweł Cieślar, Karol Folwarczny, Jan Fizek, Adam Madzia, Iwona Raszka, Józef Skibiński, Aleksander Skrzydłowski, Marian Wilczek.

Na zakończenie Festiwalu wszyscy uczestnicy z rąk Łowczego Okręgowego Michała Jordana oraz Naczelnika Wydziału Łowiectwa RDLP w Katowicach Adama Albertusiaka otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy oraz odznaki. Michał Jordan wręczył także Markowi P. Krzemieniowi Dyplom od Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego w Bielsku Białej z okazji jego 50 lat członkostwa w PZŁ.
Na koniec warto podkreślić wspaniałą logistykę Festiwalu, którą pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, Prezesa KŁ „Myśliwiec” w Lanckoronie zapewnili członkowie koła.

Marek Piotr Krzemień
Foto Magdalena Langer,
Bogusław Bauer,
Wojciech Pierlak