Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy pozyskanych w sezonie 2013/14 oraz wycena medalowa.

Ocena prawidłowości pozyskania sarn-rogaczy odbyła się w dniach 5, 6 oraz 7 listopada 2013 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego. Natomiast wycena medalowa trofeów odbyła się w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej w dniu 20 listopada br.

Rogacze 2013/2014
Sprawozdanie Komisji Oceny trofeów z oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w sezonie 2013/2014

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy w sezonie 2013/2014 odbyła się w dniach 5, 6 oraz 7 listopada 2013 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego
Łącznie do oceny przedstawiono 1438 szt. parostków w tym 156 pozyskali myśliwi komercyjni.

97% wszystkich pozyskanych rogaczy należało do II klasy wieku. Podobnie jak w poprzednim sezonie łowieckim, najwięcej rogaczy odstrzelonych zostało w 4 i 5 roku życia, rogacze w tym wieku stanowiły 59% wszystkich pozyskanych sztuk. W I klasie wieku pozyskano 46 rogaczy w tym 12 w pierwszym porożu,
Średnia waga parostków w I kl. wieku wynosiła 201g, w II klasie 301g,
Pod względem formy poroża:
w I klasie wieku dominowały myłkusy 21 szt. (46%) oraz szydlarze 15 szt. (33%)
w II klasie wieku najliczniejszą formę parostków stanowiły szóstaki regularne 332 szt. (24%) oraz szóstaki nieregularne – 289 szt. (21%)
W sezonie 2013/2014 pozyskano o 113 rogaczy więcej niż w poprzednim roku gospodarczym. W porównaniu do poprzedniego sezonu udział rogaczy pozyskanych w I klasie wieku spadł o 1%,
Średnia waga tuszy pozyskanych rogaczy wyniosła 16,1 kg.

Wycena listopad 2013

W dniu 20 listopada 2013r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

Do wyceny medalowej przedstawiono:

3 wieńce jeleni, z których 3 otrzymały medal brązowy,
41 parostków rogaczy, z których 2 zostały wstępnie wyceniona na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 8 otrzymały medal srebrny oraz 20 otrzymało medal brązowy,
3 oręże dzika, z ktorych 1 został wstępnie wyceniony na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej) oraz 2 otrzymały medal brązowy,
12 czaszek borsuka, z których 4 zostały wstępnie wycenione na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 6 otrzymało medal srebrny oraz 2 otrzymały medal brązowy,
2 czaszki lisa z których 2 otrzymały medal srebrny.
1 czaszkę jenota, która nie uzyskała medalu.

>>Wyniki wyceny medalowej listopad 2013<<

>>Galeria zdjęć<<

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱