Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Bielsko Biała

Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy pozyskanych w sezonie 2014/15 oraz wycena medalowa.

Ocena prawidłowości pozyskania sarn-rogaczy odbyła się w dniach 5, 6 oraz 7 listopada 2014 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego. Natomiast wycena medalowa trofeów odbyła się w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej w dniu 19 listopada br.

___________________________________

Sprawozdanie Komisji Oceny Trofeów

Rogacze 2014/2015
Sprawozdanie Komisji Oceny trofeów z oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w sezonie 2014/2015

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy w sezonie 2014/2015 odbyła się w dniach 5, 6 oraz 7 listopada 2014 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego
Łącznie do oceny przedstawiono 1388 szt. parostków w tym 169 pozyskali myśliwi komercyjni.

96% wszystkich pozyskanych rogaczy należało do II klasy wieku. Podobnie jak w poprzednim sezonie łowieckim, najwięcej rogaczy odstrzelonych zostało w 4 i 5 roku życia, rogacze w tym wieku stanowiły 59% wszystkich pozyskanych sztuk. W I klasie wieku pozyskano 55 rogaczy w tym 22 w pierwszym porożu,
Średnia waga parostków w I kl. wieku wynosiła 189g, w II klasie 319g,
Pod względem formy poroża:
w I klasie wieku dominowały myłkusy 22 szt. (40%)
w II klasie wieku najliczniejszą formę parostków stanowiły widłaki 290 szt. (22%), szóstaki regularne 273 szt. (20%), szóstaki nieregularne – 272 szt. (20%) oraz myłkusy 257 szt. (19%).
W sezonie 2014/2015 pozyskano o 50 rogaczy mniej niż w poprzednim roku gospodarczym. W porównaniu do poprzedniego sezonu udział rogaczy pozyskanych w I klasie wieku wzrósł o 1%,
Średnia waga tuszy pozyskanych rogaczy wyniosła 16,7 kg odpowiednio 14,2 kg dla I kl. wieku oraz 16,8 kg dla II kl. wieku.

___________________________________

Sprawozdanie Komisji Wyceny Trofeów

Wycena Listopad 2014

W dniu 19 listopada 2014 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

Do wyceny medalowej przedstawiono:

1 wieniec jelenia-byka, który otrzymał medal brązowy
1 łopaty daniela-byka, które otrzymały medal brązowy
44 parostki sarn-rogaczy, z których 2 zostały wycenione wstępnie na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 14 otrzymało medal srebrny oraz 17 medal brązowy,
10 oręży dzika, z których 2 zostały wycenione wstępnie na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 2 otrzymały medal srebrny oraz 6 otrzymało medal brązowy,
2 czaszki lisa 1 została wstępnie wyceniona na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej) oraz 1 otrzymała medal srebrny
16 czaszek borsuka, z których 1 została wstępnie wyceniona na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 9 otrzymało medal srebrny oraz 6 medal brązowy.

Wyniki wyceny medalowej listopad 2014

Galeria zdjęć

Udostępnij
Twitter
WhatsApp