Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy pozyskanych w sezonie 2015/16 oraz wycena medalowa

Ocena prawidłowości pozyskania sarn-rogaczy odbyła się w dniach 16, 17 oraz 18 listopada 2015 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego. Natomiast wycena medalowa trofeów odbyła się w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej w dniu 9 grudnia 2015 r.

Rogacze 2015/2016

Sprawozdanie Komisji Oceny trofeów z oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w sezonie 2015/2016

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy w sezonie 2015/2016 odbyła się w dniach 16, 17 oraz 18 listopada 2015 roku, oddzielnie dla obwodów położonych na terenie powiatu suskiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego, bielskiego oraz cieszyńskiego
Łącznie do oceny przedstawiono 1354 szt. parostków w tym 153 pozyskali myśliwi komercyjni.

 • 97% wszystkich pozyskanych rogaczy należało do II klasy wieku. Podobnie jak w poprzednim sezonie łowieckim, najwięcej rogaczy odstrzelonych zostało w 4 i 5 roku życia, rogacze w tym wieku stanowiły 55% wszystkich pozyskanych sztuk. W I klasie wieku pozyskano 40 rogaczy w tym 8 w pierwszym porożu,
 • Średnia waga parostków w I kl. wieku wynosiła 193g, w II klasie 315g,
  Pod względem formy poroża:
  • w I klasie wieku dominowały myłkusy 17 szt. (35%)
  • w II klasie wieku najliczniejszą formę parostków stanowiły, szóstaki nieregularne 286 szt. (22%),  szóstaki regularne  – 263 szt. (20%) oraz myłkusy 254 szt. (19%).
 • W sezonie 2015/2016 pozyskano o 34 rogacze mniej niż w poprzednim roku gospodarczym. W porównaniu do poprzedniego sezonu udział rogaczy pozyskanych w I klasie wieku spadł o 1%,
 • Średnia waga tuszy pozyskanych rogaczy wyniosła 16,8 kg odpowiednio 15,1 kg dla I kl. wieku oraz 16,8 kg dla II kl. wieku.

Wycena grudzień 2015

W dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

Do wyceny medalowej przedstawiono:

 • 1 czaszkę niedźwiedzia (pozyskanego na Słowacji), która otrzymała medal brązowy
 • 2 wieńce jelenia-byka, z których 1 otrzymał medal srebrny oraz 1 medal brązowy
 • 54 parostki sarn-rogaczy, z których 2 zostały wycenione wstępnie na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej), 12 otrzymało medal srebrny oraz 31 medal brązowy,
 • 6 oręży dzika, z których 1 otrzymał medal srebrny oraz 2 otrzymały medal brązowy,
 • 4 czaszki lisa, z których  2 otrzymały medal srebrny oraz 2 medal brązowy
 • 7 czaszek borsuka, z których 2 zostały wstępnie wyceniona  na medal złoty (do weryfikacji komisji międzynarodowej) oraz 5 otrzymało medal srebrny

>>Wyniki wyceny medalowej grudzień 2015<<

Wycena medalowa – grudzień 2015 – GALERIA

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱