Porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego

W dniu 12 stycznia 2016r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument wyznacza główne kierunki działań oraz kreuje cele w zakresie gospodarki łowieckiej, które obie strony będą wspólnie realizowaać.  Podczas wystąpień podkreślano istotny wkład myśliwych nie tylko w gospodarkę łowiecką, ale także bezpieczeństwo państwa i kulturę narodową. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wspólny cel jakim jest ochrona przyrody, wymaga podjęcia zintegrowanych działań, które zarówno leśnicy jak i myśliwi będą podejmować na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Wobec wyzwań jakie stoją teraz przed polskim łowiectwem, w tym zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, porozumieniem ustanowiono wspólne rozwiązywanie problemów w obszarach łowiectwa. Problemów, których rozwiązanie wymaga także procedur legislacyjnych.

Dr Lech Bloch Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ oraz dr inż. Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zadeklarowali ścisłą współpracę w sprawach dotyczących łowiectwa, a w szczególności przy opracowywaniu wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027, a także wznowieniu umów na dzierżawę obwodów łowieckich leśnych oraz kategoryzacji tych obwodów.

Niezwykle istotny i warty szczególnego podkreślenia jest fakt podjęcia wspólnych działań w zakresie promocji łowiectwa, a w szczególności propagowanie większej konsumpcji dziczyzny w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że wspólna polityka z pewnością będzie owocna i niezwykle korzystna dla dobra przyrody.

>>Porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym PGLP, a Łowczym Krajowym ZG PZŁ<<

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱